CONCEPT APP: STREET SAFE

Het toepassen van gamification op een zelf bedacht concept: street safe.
Hier kunnen mensen op een laagdrempelige manier melding maken van onveilige situaties in hun buurt. De app heeft
als doel overheidsinstanties en burger te verbinden.

Image 1

BRAINSTORMEN LAYOUT

Image 1

UITWERKING ICONS

Image 1

USERFLOW

Image 1

VERANTWOORDING GAMIFICATION EN ETHISCHE ASPECTEN